Bestuursjaar 2021-22: 9e Hellingproof bestuur

Voorzitter: Ingmar Dolfing
Secretaris: Jelle van Gent
Penningmeester: Yoram Roelofs
Commissaris Intern: Steven van Ree
Commissaris PR:
Ties Kuijpers