Bestuursjaar 2022-2023: 10e Hellingproof bestuur

Voorzitter: Anna Lith
Secretaris: Yoram Roelofs
Penningmeester: Sofie van Hemmen
Commissaris Intern: Toon Groenendijk
Commissaris PR:
Job Hermans
Lustrum Commisaris: Elza van Delft