Afgelopen 7 november vond in Loburg de ALV plaats. Hierbij heeft het oude bestuur plaats gemaakt voor een bijna compleet nieuw bestuur. Van het oude bestuur gaat Els Huizing als enige over naar het nieuwe bestuur. Zij zal als voorzitster aan de slag gaan komend jaar. Harmen Baas, Olivier Hacking, Martijn Vogelaar en Susan Lanooij willen wij graag bij deze nogmaals bedanken voor bewezen diensten afgelopen jaar. In het nieuwe bestuur zullen zij vervangen worden door Allan Kort (secretaris), Alger Jorritsma (penningmeester), Robin de Vries en Niels van der Pijl.