Bestuur 2016-17: 4e Hellingproof bestuur

Voorzitter: Els Huizing
Secretaris: Allan Kort (tot juni 2017)
Penningmeester: Alger Jorritsma
Algemeen lid: Robin de Vries
Algemeen lid: Niels van der Pijl (Vanaf juni 2017 secretaris)

Ons bestuursjaar begon goed. Dit begon al in het jaar waarin het fenomeen Harmen Baas nog voorzitter was met het peilen van interesse van een ieder van ons en het screenen op een vlekkeloze achtergrond, voldoende kennis van zaken en bovenal een gebrek aan ambitie in de studie en een overschot aan vrije tijd. Dit bleek uiteindelijk allemaal het probleem niet en zodoende startten wij vijven op 7 november 2016 met ons bestuursjaar.

Els Huizing was onze voorzitster dat jaar. Naast Els bestond het bestuur verder uit Allan Kort en Alger Jorritsma als secretaris en penningmeester. Allan heeft helaas zijn functie snel moeten neerleggen, waardoor wij hem grotendeels hebben moeten missen. Alger begon in ons bestuursjaar als jonkie met het tellen van centen, een spoedcursus Excel en het leren van Nederlands, maar ontpopte zich onder de beschermende vleugels van mede-bestuursgenoten tot het nieuwe wonderkind van de 21e eeuw. Robin de Vries gold jarenlang als de grote ster van het amateurpeloton, de vedette, de grote man, de man naar wie nietszeggende coureurs opkeken. Een dusdanig groot fenomeen dat hij geen bijnaam had binnen het peloton. Binnen ons bestuur echter wel. Wij noemden hem Robinalio Katamariko. Als laatste stellen wij Niels van der Pijl voor, de dienende wederhelft van Robin. Zonder enig benul te hebben van wat hij deed of waaraan hij bijdroeg deed hij simpelweg de taken die hem werden toebedeeld. Een stille motor binnen de groep die stilviel zodra hij zelf op kop moest komen. Ter afsluiting nog iets functioneels over onze ervaringen: Het was mooi.